Skip to content

Author Salman Rushdie attacked on stage in New Yorkఒక వ్యక్తి వేదికపైకి పరుగెత్తడం మరియు బుకర్ ప్రైజ్ విజేతను కొట్టడం లేదా కత్తితో కొట్టడం చూశామని సాక్షులు చెప్పారు.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *