Skip to content

Some Pennsylvania lawmakers who helped pass mail-in voting law now want it thrown out


కీలకమైన స్వింగ్ స్టేట్‌లో, పెన్సిల్వేనియా అత్యున్నత న్యాయస్థానం మెయిల్-ఇన్ ఓటింగ్‌ను విస్తరించిన రాష్ట్ర చట్టానికి సవాలు విసురుతోంది. చట్టానికి ఓటు వేసిన 11 మంది GOP చట్టసభ సభ్యులు ఈ సవాలును పాక్షికంగా ముందుకు తెచ్చారు.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *